Ereleden

Korfbalclub VOSKO

1990 - 2015


Home


Vosko - ERELEDEN


Van Craenenbroeck Mark, Bolk 54,2350 Vosselaar

Van De Velde Germaine, Fazantenlaan 24, 2350 Vosselaar

De Keyser Philippe,Spurt 36, 9220 Hamme

De Hondt Rita , Renier Sniederspad 19, 2350 Vosselaar